جناب آقای دکتر شاهین همایون آریا به عنوان سرپرست اداره کل گسترش منصوب شد

جناب آقای دکتر شاهین همایون آریا به عنوان سرپرست اداره کل گسترش منصوب شد

۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۸ اخبار
طی حکمی از سوی معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر شاهین همایون آریا به عنوان سرپرست اداره کل گسترش منصوب شد