نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
یین نامه - برگزاری دوره های مشترک آموزش عالی با همکاری دانشگاههای خارجی
قطعی شدن رشته های یک بار پذیرش در دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی وموسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته وپیوسته کارشناسی ارشد ودکتری
شاخص های مهم رسیدگی به در خواست ایجاد رشته های جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
خرین مهلت ارسال مدارک جهت دریافت شناسه ملی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
حداقل شرایط و ضوابط جهت ایجاد رشته محل جدید در دانشگاه پیام نور
حدافل شرایط و ضوابط جهت ایجاد رشته محل جدید در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
بخشنامه:معرفی نماینده مورد وثوق دانشگاه ه مادر استانها برای شرکت در کارگاه آشنایی با سامانه مزبور
بخشنامه:ضوابط و مقررات مربوط به بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
بخشنامه:ایجاد و گسترش رشته های کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس نیاز سنجی و مدیریت منابع انسانی توسط وزارت جهاد کشاورزی
بخشنامه: اتمام بررسی رشته های جدید برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
بخشنامه برگزاری دوره مشترک آموزش عالی با همکاری دانشگاه های معتبر خارجی
بخشنامه اخذ مجوز از سوی شورای آموزش عالی برای فعالیت های برون مرزی
بخشنامه :پیگیری امور مربوط به موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی توسط نمایندگان موسسات مربوطه
بخشنامه :پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) بصوبت پژوهش محور
بخشنامه :اجرای رشته های دایر در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاههای معتبر دولتی وابسته به وزارت متبوع در پردسهای دانشگاهی مطابق با شیوه نامه تاسیس پردیسهای دانشگاهی
بخشنامه : توسعه آموزش عالی موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی سال تحصیلی 93-92
بخشنامه : اتمام زمان تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
بخشنامه : آخرین مهلت ارائه مدارک مربوط به صدور مجوز یکبار پذیرش در رشته های تحصیلی دارای موافقت اصولی
بخشنامه - سامانه هوشمند توسعه آموزش عالی (موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعی)
بخشنامه - در خصوص اعلام دانشگاه پشتیبان برای اتاق های ایران مستقر در دانشگا های خارج از کشور