نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
مشخصات افراد پاسخگو برای هماهنگی ورود و خروج و اسکان مدعوین محترم چهل و پنجمین همایش معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مستقر در دانشگاه لرستانقوانین و مقررات
کارشناسان موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعی این دفتر تنها در روز سه شنبه پاسخگوی رئیس موسسه یا نماینده قانونی آن موسسه می باشندقوانین و مقررات
فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ایجاد شعبه و یا برگزاری دوره های مشترک و... منحصراً با مجوز شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر می باشدقوانین و مقررات
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 855 مورخ 23-9-92 خود با قطعی شدن رشته های یکبار پذیرش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات آموزش عالی دولتی - غیر دولتی در مقطع دکتری موافقت قطعی بعمل آوردقوانین و مقررات
چهل و پنجمین همایش معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با رویکرد ((ایفای نقش آموزش در راستای تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی))قوانین و مقررات
جدول شماره 2قوانین و مقررات
پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف در پردیسهای دانشگاهی اجرای رشته های دایر در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاههای معتبر دولتی وابسته به وزارت متبوع در پردسهای دانشگاهی مطابق با شیوه نامه تاسیس پردیسهای دانشگاهیقوانین و مقررات
برای مشاهده مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی به آدرس سایت معاونت آموزشی: http://www.msrt.ir/sites/Edu/default.aspx مراجعه فرمایید. قوانین و مقررات
بخشنامه - میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط شورای گسترش آموزش عالی تعیین می شودقوانین و مقررات
نظام نامهقوانین و مقررات
دفتر آموزش عالی غیر دولتیقوانین و مقررات
نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیقوانین و مقررات
مکاتبات موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی از طریق دفتر گسترش آموزش عالیقوانین و مقررات
مفاد نامه شماره 103999-22 مورخ 8-7-92 صرفاً مربوط به دانشگاهها و موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعی می باشدقوانین و مقررات
فرمهای شماره1،2،3،4ایجاد رشته دانشگاه های دولتیقوانین و مقررات
فرم های ارزیابی مراکز یاد گیری الکترونیکیقوانین و مقررات
طرج جامع توسعه آموزشی 5 ساله موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقوانین و مقررات
ضوابط تاسیس رشته های جدید دانشگاه پیام نور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتریقوانین و مقررات
شیوه نامه تاسیس پردیس های دانشگاهیقوانین و مقررات
شیوه پذیرش دانشجو در پردیسهای دانشگاهیقوانین و مقررات